Hátrányos helyzetűeket támogató szervezet fejlesztése workshop keretében - Beremend

Hátrányos helyzetűeket támogató szervezet fejlesztése workshop keretében - Beremend

„Ezüst Fenyő” Beremendi Nyugdíjas Egyesület rövid bemutatása, célkitűzések ismertetése– Előadó: Waller István Antalné; Időtartam: 13:00-13:30

Az „Ezüst Fenyő” Nyugdíjas Egyesület 2010-ben alakult, Beremenden. Célkitűzései, feladatai közé tartozik a helyi idősek, nyugdíjasok életminőségének javítása, segítségnyújtás az arra rászorulóknak. E célok elérése érdekében különböző eseményeket, műsorokat, találkozókat, programokat és ünnepségeket szerveznek a nyugdíjasok számára. Ezen felül az időseknek való segítségnyújtás hatékonyabbá tételére, a szervezet gördülékeny működésének biztosítása elősegítésére a Nyugdíjas Egyesület törekszik más szervezetekkel való kapcsolattartásra, ismeret-és tapasztalatcserére, együttműködésre.

A bemutatkozáson szó volt arról, hogy az Egyesület vezetése a legutóbbi közgyűlés során megújult, és ekkor sor került az alapszabály módosításra is, ami jelen workshop időpontjáig még nem volt hatályos.

Lényeges kérdés, hogy az alapszabály módosítást követően az új vezetés, és a tagság hogyan  pozícionálja az Egyesületet, milyen új célokat kíván kitűzni, és ezen célok megvalósításához pedig milyen erőforrásokat kíván rendelni.

Az egyesület célja, hogy szervezetfejlesztés révén az idősgondozás terén minőségi színvonal növelést érjen el. A cél idősgondozási koncepció kialakítása, elfogadása és elfogadtatása a helyi közösséggel, hogy minél többen vegyék igénybe a szolgáltatásaikat.

Jelenleg a nyugdíjas egyesület két forrásból jut bevételhez. Ennek egyik része a tagdíj, a másik pedig a helyi önkormányzat által folyósított támogatási összeg. Az egyesület tagjaiban megfogalmazódott a fejlesztés gondolata, hogy a közös munkát a jövőben még hatékonyabbá tehessék, azonban a rendelkezésre álló források szűkössége miatt eddig erre nem nyílt lehetőség. Ebből következik, hogy az újítást egy pénzügyi fejlesztéssel szükséges megalapozni. Ennek megvalósítására több alternatíva is megfogalmazódott a tagságban. Ilyenek lehetnek a pályázati források bevonása, különböző adománygyűjtő akciók szervezése, egyéb támogatási formák felkutatása és igénybe vétele. A támogatási források felderítése esetében lényeges szempont, hogy önmagában a támogatási lehetőség megléte még nem elegendő, mivel általában pályázat útján lehet ezeket a forrásokat lehívni, vagyis szükséges olyan szakemberek, vagy szolgáltatók bevonása, akik ezeket össze tudják állítani. Továbbá egy-egy nyertes pályázat során a forrás szabályszerű felhasználáshoz, valamint az adott projekt zárásaként annak szabályszerű elszámolásához szintén szakember bevonására van szükség. (Pénzügyi és szervezeti fejlesztés)

Jelenleg a tagok önkéntes alapon működtetik a Nyugdíjas Egyesületet. Azonban ha a pénzügyi fejlesztés sikerrel jár, akkor a meglévő önkéntesek mellé bevonhatnának szakembereket is, akiknek a bérét támogatásokból tudnának finanszírozni. A szervezet célja, hogy olyan személyeket vonjanak be a jövőben a közös munkába, akik a másodlagos munkaerőpiacon tartózkodó státuszúak jelenleg, például nyugdíjasokat, hátrányos helyzetű személyeket. Emellett az egyesület a jövőben még több önkéntes bevonására törekszik, hogy a tagok munkája ezáltal még hatékonyabbá és gördülékenyebbé válhasson. Ennek érdekében a tervek szerint toborzást és egy kisebb, az egyesületet népszerűsítő kampányt is meg kíván valósítani a tagság, továbbá annak ellenére, hogy az Egyesület profilja szerint nyugdíjasokat tömörít, szeretnének nyitni a fiatalabb korosztály irányába is, ezzel is csökkentve a generációs szakadékot. 

 

Szervezetfejlesztési célok összefoglalása:

 • Pénzügyi fejlesztések -
  • lehetőség szerint pénzügyi alap, vagy tartalék képzése;
  • munkaerőpiaci támogatások felderítése;
  • további hazai és Európai Uniós támogatások felderítése.
 • Személyi jellegű fejlesztések -
  • szakemberek alkalmazása, lehetőség szerint a másodlagos munkaerőpiacról (nyugdíjasok, csökkent munkaképességű lakosok);
  • az Egyesület önkéntes bázisának és az önkéntes aktivitásának növelése.
 • A tagok kompetenciáinak fejlesztése -
  • képzési lehetőségek felderítése a tagok számára, annak érdekében, hogy igény szerint akár vissza tudjanak térni az elsődleges munkaerőpiacra;
  • képzési lehetőségek felderítése azon hátrányos, vagy halmozottan hátrányos személyek számára, akik jelenleg nem tagjai az elsődleges munkaerőpiacnak.
 • Együttműködések fejlesztése: hálózatosodás hasonló profilú szervezetekkel, lehetőség szerint kapcsolódás már meglévő információs hálózathoz

 

Miután az előadó ismertette az Egyesület jelenlegi helyzetét, a felmerülő fejlesztési igények megoldására hallhattak a résztvevők alternatívákat, elsősorban a hátrányos helyzettű személyek munkaerőpiaci támogatásával kapcsolatosan.

 

Aktuális munkaerőpiaci pályázatok - Előadó: Niedermüller Renáta, munkaerőpiaci szakértő; Időtartam:13:30-14:00

 

Foglalkoztatást elősegítő támogatások:

 • A foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatás (ún. Bértámogatás)
 • Bérköltség támogatás. Ezek forrásai:
  • Út a munkaerő-piacra kiemelt munkaerő-piaci program- GINOP 5.1.1
  • Ifjúsági Garancia Rendszer (IGR) program – GINOP 5.2.1.
  • Terület- és Településfejlesztési Operatív program – TOP 5.1.1

Illetékes szerv: az alkalmazni kívánt regisztrált álláskereső lakó-, vagy tartózkodási helye szerinti Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya.

 

Renáta összefoglalta ezen pályázatok közös jellemzőit, itt a legfontosabb, hogy a foglalkoztatni kívánt személy regisztrált álláskereső legyen. Nem egyszerűsített foglalkoztatás/alkalmi munka, megbízási szerződés vagy közfoglalkoztatásról van szó, hanem munkaviszony valósul meg. Elmondta, hogy mik azok a feltételek, amiknek meg kell, hogy feleljen nemcsak a munkáltató, de a munkavállaló is. A bértámogatásokra is kitért, például az időtartam, a mérték, és, a folyósíthatósági esetek szempontjából (hátrányos vagy súlyosan hátrányos helyzetű regisztrált álláskereső esetén adható).

 

Hangsúlyozta, hogy a megfelelő szakmai alapokkal szabad ilyen jellegű fejlesztésbe, foglalkoztatásba belekezdeni, hiszen minden fejlesztés kockázatokat hord magában, ha a fejlesztést, foglalkoztatást nem kell szakmai alapon, vagy kompetenciával végzik.

 

És itt megérkeztünk a következő témához.

 

Hátrányos helyzetű álláskeresők munkaerőpiacra jutásának elősegítése - Előadó: Niedermüller Renáta; Időtartam:14:00-15:00

 

Ez a pályázat is (EFOP 1.5.3) a hátrányos helyzetben lévőknek nyújt segítséget abban, hogy a munkaerőpiacon versenyképesek legyenek, de nem az egyetlen forrás, mely a hátrányos helyzetűek helyzetbe hozását segíti elő. Mit nyújt a pályázat? Munkaerőpiaci információ, munkavállalási tanácsadás, álláskeresésre való felkészítés, mentori szolgáltatás. Nagyon fontos a jó kapcsolat a Foglalkoztatási Osztály és a településmentor között, mert sokszor a településmentor látja elsőként azt, hogy ki szorul segítségre munkavállalás szempontjából. Ha a mentor érzékeli a problémát, azt követően egy jó viszony esetében könnyebben tudja releváns segítségben részesíteni a munkavállalót. A folyamatos információ átadás nagyban elősegíti a közös munkát.

 

Ezen a téren folytatott szervezetfejlesztéshez kapcsolódóan egy PPT előadás is levetítésre és átbeszélésre került.

 

Szünet

Némi frissítő és pogácsa elfogyasztása után kötetlenül beszélgetünk. 

 

Kerekasztal beszélgetés a témában - Időtartam: 15:30-16:55

Célzottan az Ezüst Fenyő Egyesület arra volt kíváncsi és kérdezték a szakértőt, hogy gondnok, takarítónő és könyvelő alkalmazását milyen módon lehetséges megoldaniuk? Ő melyik pályázatot ajánlja és tud-e abban segíteni, hogy egy ilyen pályázatot, hogyan és milyen formában kell beadni. Renáta elmondta, hogy természetesen tud segíteni, de a kollegái is állnak rendelkezésükre a Foglalkoztatási Osztályon. Jelenleg a településen a Nyugdíjas Egyesület a legaktívabb civil szervezet, mióta a vezetőség megújult.